top of page
naar boven

De praktijk Helend Spel Therapie werkt met 1 uurtarief voor alle vormen van hulp en begeleiding aan het kind en de ouders:

 

€ 80,- per uur is het standaardtarief voor particulieren.

€ 90,- per uur voor mensen die willen helpen aan het mogelijk maken van het geven van speltherapie van 1 of meer cliëntjes, van ouder(s) voor wie het niet mogelijk is de speltherapie te bekostigen.

€ 85,- per uur is het standaardtarief voor cliënten met een PGB.

Oriënterend gesprek: Max. 20 min.: Gratis

 

Intakegesprek: Circa 1 uur.

 

Oudergesprek: Circa 1 - 1,5 uur.

 

Spelobservatie / therapiesessie: 1 uur. (drie kwartier spelen + half uur voor- en na bereiden, verslaglegging en overleg).

 

Extra sessie: Als blijkt dat het nodig is kan er een “ouder & kind” sessie ingelast worden, als ouders dit natuurlijk willen. De kosten van een sessie met ouder & kind samen bedraagt € 85,- per uur. 

Kosten voor het tussentijdsverslag en het eindverslag, zijn het door u gekozen uurtarief van 1 tot 1,5 uur. Afhankelijk van de lengte van het verslag.

 

Overleg instanties: Wisselend.

 

Tussentijds contact: Soms kan het nodig zijn om informatie over uw kind door te geven. U kunt dit bij voorkeur via de email doen.

 

Kort telefonisch contact: Wat niet langer duurt dan 10 minuten wordt niet in rekening gebracht.

Iedere maand ontvangt u een factuur van de verrichte werkzaamheden. U dient deze factuur binnen 14 dagen te voldoen. Voor het te laat betalen van de factuur worden kosten in rekening gebracht. Als het kind of de ouders/verzorgers NIET op een afspraak kunnen komen, dan dient er 48 uur (2 dagen) van tevoren telefonisch afgezegd te worden. Wanneer dit niet tijdig gebeurt, worden de kosten van de afspraak in rekening gebracht.

 

Registratie Vergoeding

AGB code zorg verlener: 90-041845

AGB code praktijk: 90-(0)50664

 

Anouk van Rijn is lid van de Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten (NVVS):

Zij staat geregistreerd onder nr. K-10037.

Informatie over de beroepscode en klachtenregeling kunt u vinden op www.speltherapie.net

 

Zij staat tevens geregistreerd bij stichting RBNG, HBO Register van Beroepsbeoefenaren in de Natuurlijke Gezondheidszorg. Licentienummer RBNG/TBNG:209111R

 

Zij staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: KVK nummer 27370650.

BTW-identificatienummer: NL181647783B01 

 

LET OP! Beste ouders:  kijk altijd eerst uw polisvoorwaarden erop na om te zien of u voor vergoeding (deels) in aanmerking komt en/of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

 

Voor vergoeding PGB indicatie zie elders op de site bij Aanmelding en vergoeding via PGB indicatie (klik hier)

 

 

 

Tarieven

De praktijk Helend Spel Therapie werkt met 1 uurtarief voor alle vormen van hulp en begeleiding aan het kind en de ouders.

 

€ 80,- per uur is het standaardtarief voor particulieren.

€ 90,- per uur voor mensen die willen helpen aan het mogelijk maken van het geven van speltherapie van 1 of meer cliëntjes, van ouder(s) voor wie het niet mogelijk is de speltherapie te bekostigen.

€ 85,- per uur is het standaardtarief voor cliënten met een PGB.

Betaling

Iedere maand ontvangt u een factuur van de verrichte werkzaamheden. U dient deze factuur binnen 14 dagen te voldoen. Voor het te laat betalen van de factuur worden kosten in rekening gebracht. Als het kind of de ouders/verzorgers NIET op een afspraak kunnen komen, dan dient er 48 uur (2 dagen) van tevoren telefonisch afgezegd te worden. Wanneer dit niet tijdig gebeurt, worden de kosten van de afspraak....

 

Tarieven
tarieven
Betaling
betaling

Hulp en Advies voor kind & jongere 3 - 18 jaar

 

Ouder & Gezinscoaching

bottom of page