top of page
naar boven
Kennismaking

Het kan zijn dat u bent doorverwezen door een persoon of instantie, maar u kunt ook zelf contact opnemen met Anouk van Rijn, speltherapeute van de praktijk “Helend Spel Therapie”. Als u meteen een kennismakings gesprek wilt aanvragen, klik hier om contact op te nemen via email of bel direct naar 06-45963736 ...

 

Alvorens de therapie start maken we met elkaar 3 tot 5 afspraken voor spelobservaties. Nadat het kind 3 tot 5 keer is komen spelen zal er een gesprek met de ouders/verzorgers plaatsvinden, waarin de speltherapeut haar bevindingen uit de spelobservaties zal .....

 

Behandelovereenkomst

Soms kan het nuttig zijn informatie over het kind bij derden (bijvoorbeeld school) op te vragen. Met deze informatie zal altijd vertrouwelijk omgegaan worden en er wordt altijd ....

 

Privacyverklaring en klachtenregeling

In dit document leest u de privacyverklaring van de praktijk en vindt u nadere informatie waar u terecht kunt voor eventuele klachten of geschillen.

 

Eerst Spelobservatie

Hulp en Advies voor kind & jongere 3 - 18 jaar

 

Ouder & Gezinscoaching

Het kan zijn dat u bent doorverwezen door een persoon of instantie, maar u kunt ook zelf contact opnemen met Anouk van Rijn, speltherapeute van de praktijk “Helend Spel Therapie”.

 

Als u meteen een kennismakingsgesprek wilt aanvragen, klik hier om contact op te nemen via email of bel direct naar 06-45963736

 

De kennismaking vindt plaats met de ouder(s) van het kind. Dit kan telefonisch of in de spelkamer. Het is een oriënterend gesprek waarin we kijken naar de hulpvraag van u of uw kind en wat dit betekent voor de ouders. Aan het einde van het gesprek zal Anouk van Rijn een advies geven welke vorm van therapie het meest geschikt is voor uw situatie.

 

Als u of uw kind al eerder hulp en/of onderzoeken heeft gehad dan is het handig, als u de informatie die u daarover op papier heeft, meeneemt naar de eerste afspraak. Al deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Een kennismakingsgesprek van 20 min. is geheel vrijblijvend, het intakegesprek wordt echter wel in rekening gebracht.

Contact

Alvorens de therapie start maken we eerst met elkaar 3 tot 5 afspraken voor spelobservaties. Nadat het kind 3 tot 5 keer is komen spelen zal er een gesprek met de ouders/verzorgers plaatsvinden, waarin de speltherapeut haar bevindingen uit de spelobservaties zal delen. Gezamenlijk maken we afspraken over de doelen en planning van de therapie. In het belang van het proces van het kind is het belangrijk dat de speltherapie wekelijks plaatsvindt.

Soms kan het nuttig zijn informatie over het kind bij derden (bijvoorbeeld school) op te vragen. Met deze informatie zal altijd vertrouwelijk omgegaan worden en er wordt altijd eerst schriftelijk toestemming aan de ouders/verzorgers gevraagd.

 

In de behandelovereenkomst komen afspraken te staan over: het inwinnen van eventuele informatie bij derden; het tijdstip waarop het kind wekelijks zal komen; betaling en andere afspraken. De schriftelijke behandelovereenkomst zal door de ouders/verzorgers en de therapeut worden ondertekend.

Kennismaking
Eerst Spelobservatie
kennismaking
eerst spelobservatie
Behandelovereenkomst & Vertrouwelijkheid
behandelovereenkomst
bottom of page